5th Grade

Welcome to 5th Grade!

Ms. Faddoul - faddoumr@pwcs.edu

Ms. Gonzalez-Troche - gonzalmt@pwcs.edu

Ms. Phagoo - phagoob@pwcs.edu

Mr. Rodgers - rodgerbj@pwcs.edu